Bel direct

0313 - 84 48 93

Stijl iconen

Wanneer je deze website bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat je rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen. Stijl-iconendoesburg.nl respecteert je privacy en zorgt ervoor dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Het is uiteraard uitgesloten dat wij jouw vertrouwelijke gegevens aan derden verstrekken t.b.v. commerciële doeleinden.

 

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van je nodig. Als je je bij ons inschrijft, worden je voornaam en e-mail adres opgeslagen. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van onze nieuwsbrieven.

Stijl-iconendoesburg.nl verwerkt twee soorten gegevens: identiteits- en verkeersgegevens.

 

Identiteitsgegevens

Dit zijn gegevens die je invult tijdens het invullen van het nieuwsbrief aanmeldformulier:

• Voornaam
• E-mailadres

Je voornaam en e-mailadres gebruiken we enkel t.b.v. het toezenden van onze nieuwsbrieven.

 

Verkeersgegevens

Bij verkeersgegevens kun je denken aan het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie** en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van je navigatie op onze website.

Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina's worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.

* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina's via Internet naar de juiste computer te sturen. ** Een Cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van je surfgedrag zodat we onze website optimaal kunnen samenstellen.

  

Doelen en gegevensverwerking

Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) je gegevens verzamelt. Stijl-iconendoesburg.nl heeft de volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van je gegevens:

Identiteitsgegevens verwerkt Stijl iconen Doesbrug enkel voor administratieve doeleinden, zoals:

• het toezenden van onze nieuwsbrief

Verkeersgegevens verwerkt Stijl-iconendoesburg.nl voor communicatieve doeleinden, zoals:

• het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site

  

Beveiligde pagina's

De pagina's zijn beschermd met SSL, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om je gegevens te zien. Je kunt de beveiliging checken door op de pagina op je rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor 'Eigenschappen'. Je krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij 'Verbinding' staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat.

  

Herkomst van gegevens

De gegevens die verwerkt worden verkregen van bezoekers, die je zelf verstrekt via www.stijl-iconendoesburg.nl

  

Verstrekking van gegevens

Stijl iconen Doesbrug verstrekt je gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in dit privacy statement omschreven doelen gebruikt.

  

Rechten van bezoekers en onze klanten

Als bezoeker of klant van onze website heb je het recht om je tot Stijl iconen Doesburg te richten met het verzoek om je mede te delen of onze organisatie je gegevens verwerkt. Stijl iconen Doesburg zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling aan je doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.

Je hebt tevens het recht, door middel van een tot Stijl iconen Doesburg gericht verzoek, om je betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

  

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

  

Beveiliging

Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Stijl iconen Doesburg verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

  

Tot slot

Mocht je na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen hebben over de bescherming van je privacy tijdens je bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Stijl iconen Doesburg kan tussentijds dit privacy statement aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.

 

Nieuwsbrief

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief! Zo ben jij altijd als eerste op de hoogte van onze nieuwste collecties, de laatste nieuwtjes, sale en kortingsacties.